به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Monday 3 October 2022 
 دوشنبه 12 مهر 1401 


 

فيزيک سال دوم


      اندازه گيري
      حرکت شناسي
      ديناميک
      کاروانرژي
      ويژگيهاي ماده
      گرما و قانون گازها

 

 
 
   
صفحه اصلی
درس
آزمون
آزمایش
سرگرمی
دانشمندان
درباره
   

 
elearning@roshd.ir
© 2004, Ministry of Education - Technology Office. All Right Reserved.
Website Designed by ITS Web Developers.
 

 19   تعداد حاضرین در سایت 

 

 406   تعداد مراجعه به سایت 
You have visited this Web site 1  time before!