به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Saturday 2 December 2023 
 شنبه 12 آذر 1402 


 

شناخت صنایع شیمیایی


      سرگذشت تاريخي شيمي و صنايع شيميايي
      آشنايي با برخي اصطلاحات و مفاهيم
      شناخت صنايع اسيدها-بازها و نمكها
      شناخت فرآورده هاي صنايع سيليكات
      صنايع شيميايي و توليد فلزات
      خوردگي-آبكارب-كاربرد روكشهاي فلزي
      شناخت صنايع نفت و پتروشيمي
      كاربرد برخي از فرآورده هاي صنايع شيميايي
      شناخت صنايع كاغذ-چرم-تصفيه آب
      شناخت سوختهاي فسيلي و هسته اي

 

 
 
   
صفحه اصلی
درس
آزمون
آزمایش
سرگرمی
دانشمندان
درباره
   

 
elearning@roshd.ir
© 2004, Ministry of Education - Technology Office. All Right Reserved.
Website Designed by ITS Web Developers.
 

 2   تعداد حاضرین در سایت 

 

 406   تعداد مراجعه به سایت 
You have visited this Web site 1  time before!