به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Tuesday 29 November 2022 
 سه شنبه 9 آذر 1401 


 

آزمایشگاه شناخت مواد


      احتراق
      آشنايي با فرآورده هاي نفتي
      آشنايي با كريستالها و تهيه مواد كاني و تهيه چند نمونه بلور
      آشنايي و تهيه مواد ساده شيميايي
      آشنايي با نمونه هايي از مواد پليمري
      آشنايي با انواع مختلف الياف طبيعي و مصنوعي
      رنگها
      لكه گيري پارچه
      تهيه محلول ، سوسپانسيون ، امولسيون و كلوئيد

 

 
 
   
صفحه اصلی
درس
آزمون
آزمایش
سرگرمی
دانشمندان
درباره
   

 
elearning@roshd.ir
© 2004, Ministry of Education - Technology Office. All Right Reserved.
Website Designed by ITS Web Developers.
 

 8   تعداد حاضرین در سایت 

 

 406   تعداد مراجعه به سایت 
You have visited this Web site 1  time before!