به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Tuesday 29 November 2022 
 سه شنبه 9 آذر 1401 


 

ایمنی و بهداشت


      كليات ايمني و بهداشت شغلي
      بررسي عوامل زيان آور شيميايي
      بررسي عوامل زيان آور فيزيكي
      ايمني ماشين آلات فرآيندهاي شيميايي
      مهندسي انسان-ارگونومي-و رفتارهاي ايمني
      عمليات لازم پس از وقوع حوادث در صنايع شيميايي

 

 
 
   
صفحه اصلی
درس
آزمون
آزمایش
سرگرمی
دانشمندان
درباره
   

 
elearning@roshd.ir
© 2004, Ministry of Education - Technology Office. All Right Reserved.
Website Designed by ITS Web Developers.
 

 8   تعداد حاضرین در سایت 

 

 406   تعداد مراجعه به سایت 
You have visited this Web site 1  time before!