به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Saturday 24 August 2019 
 شنبه 3 شهريور 1398 


 

بازيها و سرگرميهاي فيزيک


  بازي آسانسور
  بازي آينه ها
  بازي پرتابه
  بازي خازن
  بازي قايق
  بازي مارپله

 

 
 
   
صفحه اصلی
درس
آزمون
آزمایش
سرگرمی
دانشمندان
درباره
   

 
elearning@roshd.ir
© 2004, Ministry of Education - Technology Office. All Right Reserved.
Website Designed by ITS Web Developers.
 

 10   تعداد حاضرین در سایت 

 

 406   تعداد مراجعه به سایت 
You have visited this Web site 1  time before!